تبلیغات
گل نرگس - مناجاتهایی از شهید چمران تقدیم به ساحت مقدس حضرت صاحب
گل نرگس
ای غایب از نظر به خدا می سپارمت جانم بسوختی ز جان دوست دارمت

خدایا!تو را شكر می كنم كه اشك را آفریدی ،كه عصاره حیات انسان است،آنگاه كه در آتش عشق می سوزم و سراپای وجودم روح می شود ، لطف می شود، عشق می شود ، سوز می شود، و عصاره وجود به صورت اشك ، آب می شود و به عنوان زیباترین محصول حیات كه وجهی به عشق و ذوق داردو وجهی دیگر به غم و درد بر دامان وجود فرو می چكد.

اگر خدای بزرگ از من سندی بطلبید قلبم را ارائه خواهم داد و اگر محصول عمرم را بطلبد اشك را تقدیم خواهم كرد.

خدایا! تو مرا اشك كردی كه همچون باران بر نمكزار انسان ببارم تو مرا فریاد كردی كه همچون رعد در میان طوفان حوادث بغرم.

خدایا! تو را شكر می كنم كه غم و دردهای شخصی مرا كه كثیف و كشنده بود از من گرفتی و غمها و دردهای خدایی دادی، كه زیبا و متعال بود

خدایا! همه چیز بر من ارزانی داشتی و بر همه اش شكر كردم . جسمی سالم و زیبا دادی ، پایی قوی و تند و چالاك عطا كردی ، بازوانی توانا و پنجه ای هنرمند بخشیدی ، فكری عمیق و ذهنی شدید دادی از تمام مو هبات علمی به اعلا درجه برخوردارم كردی ، موفقیتهای فراوان به من اعطا كردی از همه چیز و از همه زیباییها و از همه كمالات به حد نهایت ، به من اعطا كردی و برهمه اش شكر می كنم

اما ای خدای بزرگ! یك چیز بیش از همه چیز به من ارزانی داشتی كه نمی توانم شكرش را كنم ، و آن درد و غم بود

درد وغم ، از وجودم اكسیری ساخت كه جز حقیقت چیزی نجوید، جز فداكاری راهی بر نگزیند و جز عشق چیزی از آن ترشح نكند .

خدایا! نمی توان بر این نعمت تو را شكر كنم ولی به خود جرات می دهم از تو بخواهم كه این اكسیر مقدس را تباه نكنی ....ادامه داردارسال توسط معصومه
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی