تبلیغات
گل نرگس - مناجاتهایی از شهید چمران
گل نرگس
ای غایب از نظر به خدا می سپارمت جانم بسوختی ز جان دوست دارمت

مرتبه
تاریخ : پنجشنبه 18 فروردین 1390

خوش دارم كه مرا بسوزانند و خاكسترم را به باد بسپارند،تا حتی قبری را از این زمین اشغال نكنم

خوش دارم هیچ كس مرا نشناسد ، هیچ كس از غمها و دردهایم آگاهی نداشته باشد ، هیچ كس از راز و نیازهای شبانه ام نفهمد ، هیچ كس اشكهای سوزانم را در نیمه های شب نبیند، هیچ كس به من محبت نكند ، هیچ كس به من توجه ننماید ، جز خدا كسی را نداشته باشم ، جز خدا با كسی راز و نیاز نكنم ، جز خدا انیسی نداشته باشم ، جز خدا به كسی پناه نبرم.

خوش دارم كه مجهول و گمنام ، به سوی زجر دیدگان دنیا بروم ، در رنج و شكنجه آنها شركت كنم ، همچون سربازی خاكی در میان انقلابیون آفریقا بجنگم تا به درجه شهادت نایل آیم.

خوش دارم از همه چیز و همه كس ببرم و جز خدا انیسی و همراهی نداشته باشم.

خوش دارم كه زمین زیر اندازم و آسمان رو اتدازم باشد و از همه زندگی و تعلقات آن آزاد گردم.

خدایا! آرزو می كردم كه كشورم آزاد گردد و من بتوانم  بی خیال از زور و تزویر و دروغ و تهمت و دشمنی و خباثت ، در فضای آن به سازندگی پردازم و هر چه بیشتر به تو تقرب بجوییم.

خدایا! تو می دانی كه تار و پود وجودم با مهر تو سرشته شده است . از لحظه ای كه به دنیا آمده ام نام تو را در گوشم خوانده اند و یاد تو را بر قلبم گره زده اند.

خدایا! تو را شكر می كنم كه باران تهمت و دروغ و ناسزا را علیه من سرازیر كردی ، تا در میان طوفانهای وحشتناك ظلم و جهل و تهمت غوطه ور شوم ، و ناله حق طلبانه من در برابر غرش تندر های دشمنان و بد خواهان محو و نابود گردد .

خدایا! دردمندم ، روحم از شدت درد می سوزد ، قلبم می جوشد ، احساسم شعله می كشد، و بند بند وجودم از شدت درد صیحه می زند ، تو مرا در بستر مرگ آسایش بخش . 

و اما ای شهید چمران عزیز! منهم آرزو دارم كه آرزوهایی چون تو داشته باشم ... كاش درك می شدی و كاش می توانستیم تو را الگوی خود قرار بدهیم .ارسال توسط معصومه
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی