تبلیغات
گل نرگس - مهدی همه
گل نرگس
ای غایب از نظر به خدا می سپارمت جانم بسوختی ز جان دوست دارمت

مرتبه
تاریخ : سه شنبه 26 مهر 1390

چند وقت پیش كه اخبار سیما اعتراضات مردم آمریكا را نشان می داد . خانوم  سیاهپوستی را نشان داد كه سخنرانی می كرد و با حالت گریه می گفت كه خسته است . از اینكه پول درمان ندارد خسته است ، از اینكه دفترچه تامین اجتماعی ندارد خسته است ، از اینكه بی كاره و دنبال كار می گرده خسته است

این سخنان جدا از اینكه وضع وخیم مردم امریكا و نا كارآمدی نظام سرمایه داری را نمایان می كرد یك مفهوم دیگری هم داشت حداقل برا من .كه از آن روز مرا در گیر خود كرده .

من احساس كردم كه آن زن رنجور آمریكایی داره امام زمان را صدا می زنه و بدون اینكه حتی خودش بفهمه دلش دنبال امام زمان می گرده .انگار داشت با زبان غربی و غیر اسلامی حضرت صاحب را به كمك می خواست .

انگار، مردم در این اعتراضات و جنبشهای خود دارند دنبال منجی خود كه همان حضرت صاحب است می گردند و گر نه میدانند كه دیگر از سیاستمداران سرمایه دار خود كاری بر نمی آید .

حضرت صاحب همه خسته است . ما هم خسته ای از انتظار ، از خواندن های الكی دعای فرج ، از انتظار بی عمل ، ازگریه های پنهانی در فراق تو ، از نوشتن از تو ، از ننوشتن از تو، از همه و همه

با این حال با شورشهای عظیم جهانی مردم دنیا، شوری عجیب وجودم را پر كرده، نمی دانم این صدای قدمهای مبارك توست كه مردم را بیقرار كرده و به خیابانها ریخته یا این جنبشها و شورشهای مردم است كه تو را به ما نزدیكتر می كند .   

                     با همه اینها تا آمدنت در انتظارت می مانیمارسال توسط معصومه
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی