تبلیغات
گل نرگس - به مردم مؤمن قم
گل نرگس
ای غایب از نظر به خدا می سپارمت جانم بسوختی ز جان دوست دارمت

مرتبه
تاریخ : یکشنبه 2 آبان 1389

عكس مذهبسمردم شریف و دلاور قم: آن كسیكه امروز میهمان شماست وجودی است كه وجودتمام منتظران  امام زمان وجودشان به وجودایشان بسته. پس عزیزترش بدارید. هرچند داشته اید وباحضورتان چشم دشمنان وبدخواهان راكوركرده اید من مطمئنم این سفر لطفی است ازطرف خداوندبه مردم بزرگ قم تا با حمایت واستقبال ازایشان فرصتی داشته باشندبرای خوب زندگی كردن وازرحمت خاصه الهی برخوردارشدن ایشان جان ماهستند پس به جان مواظبش باشیدتاخداوند پاداشتان دهد

  رهبرا الهی كه همیشه باصلابت بینمت. باابهت وشكوه بینمت   وباقامتی چون سروو لبخندی برلب كه لبخند تو جانمان راتازه می كند ودرمان تمام   دردهاست .  پس به خاطر خداو مردم بخند ومواظب سلامتیت باش.ارسال توسط معصومه
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی