تبلیغات
گل نرگس - توفقط بیا
گل نرگس
ای غایب از نظر به خدا می سپارمت جانم بسوختی ز جان دوست دارمت

مرتبه
تاریخ : سه شنبه 4 آبان 1389

سفرمقام معظم رهبری به شهر مقدس قم،بوی معطر امام زمان(عج) جان جهان،رادرفضای كل كشور پراكنده كرده است وباعث شده كه دلها بسوی حضرت غائب ازنظررهمنمون بشود

جان جهان ای یوسف زهرا: وقتی به توفكر می كنم دو حس متفاوت وجودم را پرمی كند اول اینكه خوشحال می شوم كه تو هستی وزنده ای ودرهمین دنیازندگی می كنی كه صبروتحمل مرا زیادمی كندكه تاتوهستی اسلام زنده خواهدبود. حس دوم كه وجودم رامی سوزاندكه توی خوب، توی اباصالح، توی نور،دراین دنیاچگونه زندگی می كنی؟ توواین دنیای پرازظلم وفسادوااسفا! چقدرمن بدبختم كه ازدیدن روی ماهت محروم هستم

اباصالح! تو تنهاامیدمایی تودارووندارمایی. عزیزا! باوركن،باوركن تنهاوتنهاتو،پناه وآرام دل مایی .

جان جانان!ببین باكسی كه حامی نائب توست ،مردم آزاده كشوری غیرازایران چگونه به استقبالش رفتند. ببین مردم قم چگونه باشوروشوق به استقبال نائبت رفتند. وقتی صحنه های استقبال مردم قم رامی بینم تمام بدنم می لرزد...اگرخودت بیایی چه؟ آن وقت مخمل دلمان راباافتخارولذت تمام، فرش زیر پایتان می كنیم... توفقط بیاارسال توسط معصومه
آرشیو مطالب
پیوند های روزانه
امکانات جانبی